Wygrana z Credit Agricole Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę, ustalił, że umowa jest nieważna. Zasądził od pozwanego Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu łącznie na rzecz powodów kwotę 344 491,11 zł z tym,  że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 524 783,50.

Poprzedni wpis
Prawomocna wygrana z Bank Millennium S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu