Wygrana z BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko  BNP Paribas  Bank Polska S.A. w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od  BNP Paribas  Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz naszych klientów kwotę 286 169,96 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu