Wygrana z Bankowi Millennium S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że  nie istnieje stosunku prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny z 2008 r. Zasądził od Banku Millennium  na rzecz szych klientów łącznie kwotę 243 570,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2021 r. do dnia zapłaty.

wygrana

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International 
Menu