Wygrana z Bankiem Santander Consumer

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank Spółce Akcyjnej we Wrocławiu ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartej pomiędzy powodami, a pozwanym, zatem uznał, że umowa jest nieważna.
Zasądził od pozwanego Santander Consumer Bank Polska na rzecz powodów łącznie kwotę 35.209,21 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Poprzedni wpis
Korzystniejszy przebieg procesu? Banki straszą waloryzacją? Czy jest się czego bać?
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank
Menu