Wygrana z Bankiem Santander Consumer

Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank S.A z siedzibą we Wrocławiu
o ustalenie i zapłatę, ustalił, że nie istnieje stosunek prawny umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF łączący powódkę z pozwanym. Co oznacza, że umowa jest nieważna.
Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 189 558,51 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International
Menu