Wygrana z Bankiem Santander Consumer

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od strony pozwanej Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu łącznie na rzecz powodów kwotę 283.324,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 kwietnia 2020r. do dnia zapłaty.
Zasądził od strony pozwanej łącznie na rzecz powodów kwotę 12.334 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Millennium S.A,
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.
Menu