Wygrana z Bankiem Santander Bank Polska SA

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko bankowi  Santander Bank Polska SA w Warszawie
ustalil, że umowa kredytu hipotecznego  zawarta pomiędzy naszymi klientami a Kredyt Bankiem SA jest nieważna.
Zasądził od banku Santander Bank Polska SA w Warszawie łącznie na rzecz naszych klientów kwotę 141.554,15 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 22 kwietnia 2021r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyrok

 

Poprzedni wpis
Prawomocny wygrany wyrok z Bankiem Millennium
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International
Menu