Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu
uznał, że umowa jest nieważna i zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank  na rzecz powoda kwotę 302 183,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30.08.2023r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Santander Consumer
Następny wpis
Wygrana z mBank S.A.
Menu