Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International 

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 maja 2023 r. w Warszawie
przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) uznał umowę za nieważną. Zasądził od Raiffeisen Bank International  na rzecz naszych klientów kwotę 257.367,47 złotych i 821,66 (osiemset dwadzieścia jeden franków szwajcarskich) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 25 maja 2020 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Pekao S.A.
Następny wpis
Wygrana z Deutsche Bank Polska
Menu