Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.  Zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w na rzecz powoda kwotę 213.150,56 złotych – za jednoczesnym zaofiarowaniem przezeń temu Bankowi zwrotu kwoty 345.092,- złote lub zabezpieczenia roszczenia o zwrot tej kwoty.

Poprzedni wpis
Prawomocny wygrana z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu