Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów łącznie kwotę 101.821,95 zł z tym, że pozwanemu przysługuje prawo zatrzymania, dopóki powodowie nie zaofiarują mu zwrotu otrzymanego świadczenia w wysokości 110.000,00 zł albo nie zabezpieczą roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja. wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Jeśli nie roszczenie za bezumowne korzystanie z kapitału to może roszczenie o waloryzację kapitału?
Menu