Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG
ustalił nieistnienie stosunków prawnych w postaci umów zawartych między naszymi klientami z Bankiem.
Zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powódki  170397,35 (sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem i 35/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 marca 2021 roku do dnia zapłaty.
wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Santander Consumer
Następny wpis
Wygrana z bankiem PKO BP
Menu