Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International

Po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2023 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym  sprawy przeciwko  Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu w Austrii sąd uznał umowę między naszą klientką a bankiem za nieważną.
Zasądził od pozwanego Banku na rzecz powódki kwotę 576.558,06  złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 października 2022 roku do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Deutsche Bank Polska
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Menu