Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę za nieważną i  zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie na rzecz powódki kwotę 171.039,17 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 29 maja 2018 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Deutsche Bank
Menu