Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie w III Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu, ukształtowany umową kredytu mieszkaniowego pomiędzy naszym klientem a Powszechną Kasa Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną w Warszawie.
Zasądził od Banku na rzecz klienta kwotę 144.229,94 zł  z zastrzeżeniem, iż spełnienie przez pozwanego zasądzonego w niniejszym punkcie świadczenia zostaje uzależnione od jednoczesnego zaoferowania zwrotu albo zabezpieczenia roszczenia o zwrot świadczenia w postaci zapłaty kwoty 42.955,95 CHF oraz kwoty 51.876,59 złotych.

wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Deutsche Bank Polska
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Santander Consumer
Menu