Wygrana z bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Krośnie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą
w Warszawie uznał, że umowa między naszym klientem, a Bankiem jest nieważna.

Zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 247.961,67 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:
– 152.530,98 zł od dnia 24 sierpnia 2021 roku do dnia zapłaty,
– 95.430,69 zł od dnia 15 listopada 2022 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Prawomocna wygrana z Bank Millennium S.A.
Menu