Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił, że umowa między Bankiem, a naszymi klientami jest nieważna. Zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz kwotę 91.602,73  złote wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A. 
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank International
Menu