Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszym klientem a Bankiem jest nieważna.  Zasądził od pozwanego  Banku na rzecz powodów kwotę 255 844,62 zł oraz kwotę 908,28 CHF,  obie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 marca 2022 roku do dnia zapłaty.
wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Getin Noble Bank
Menu