Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z zawartej pomiędzy klientami a Bankiem. Uznał tym samym umowę za nieważną. Zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwotę 982.017,85  złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty.
wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu