Wygrana z Bankiem PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 43.901,04 zł oraz 57.388,75 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
a) od kwoty 39.472,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) zł oraz kwoty 57.388,75 (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 75/100) CHF od dnia 3.11.2020r. do dnia zapłaty;
b) od kwoty 4.429,04 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć 04/100) zł od dnia 12.01.2021r. do dnia zapłaty;

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok z PKO BP

Poprzedni wpis
Unieważnienie umowy czy też jej odfrankowanie? Które wyjście jest lepsze dla kredytobiorcy?
Następny wpis
Frankowicze w sądzie. Czy faktycznie jest się czego obawiać przed pójściem do sądu?
Menu