Wygrana z Bankiem PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział III Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie ustalił, że umowa między naszą klientką a Bankiem jest nieważna.
Zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.  na rzecz naszej klientki kwotę 74937,61 zł i 28259,18 CHF – od obydwu kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 30 września 2022 r. do dnia zapłaty.

wyrok zapadł po niespełna 1 roku i 9 miesiącach od dnia złożenia pozwu.
Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok z PKO Bank Polski

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Getin Noble Bank
Następny wpis
Wygrana z Bankiem mBank
Menu