Wygrana z Bankiem PEKAO S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
ustali, że umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. nr zawarta między powódką a poprzednikiem prawnym strony pozwanej – Bank BPH SA w Krakowie, nie jest dla powódki wiążąca a zatem jest nieważna. Zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 197 289,05 zł  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie tych kwot od dnia 1 marca 2023 r. do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Getin Noble Bank
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu