Wygrana z Bankiem Millennium S.A. 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że nie istnieje pomiędzy naszymi klientami Mazurkiem a Bankiem Millennium S.A.  stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny – uznał umowę za nieważną. Zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów łącznie kwoty: 263 369,52 zł oraz 50 657,94 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od obu tych kwot od dnia 8 marca 2023 roku do dnia zapłaty.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Santander Bank Polska
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu