Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., zawarta między powodami a  Bankiem Millennium SA jest nieważna.
Tytułem wzajemnego zwrotu świadczenia wzajemnego, zasądził od strony pozwanej Bank Millenium SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 820 245, 52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie od dnia 29 maja 2023 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok Millennium

Poprzedni wpis
Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Getin Noble Bank S.A
Menu