Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie  sprawy
przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie ustalił, że umowa miedzy naszym klientem a Bankiem jest nieważna.
Zasądził od Banku Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie na rzecz klient kwotę 237.625  złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 maja 2020 do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Kolejna wygrana z bankiem Pekao S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu