Wygrana z Bankiem Millennium S.A

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4.122 zł (cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 września 2021 roku do dnia zapłaty.
Ten wyrok I instancji jest prawomocny, Bank nie złożył apelacji, warto dodać, że był on pierwotnie złotówkowy. Sąd stwierdził nieważność aneksu.

 

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem Millennium S.A,
Menu