Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny  zawarta między powodami a stroną pozwaną Bank Millennium SA, nie jest dla powodów wiążąca w następujących postanowieniach umowy : § 2 ust 2 , § 7 ust 1, a zatem jest nieważna.  Tytułem wzajemnego zwrotu świadczenia wzajemnego, zasądza od strony pozwanej Bank Millenium SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 174 734, 33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Deutsche Bank
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Menu