Wygrana z Bankiem mBank

Sąd Okręgowy w Warszawie w IV Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie
uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną.
Zasądził od pozwanego mBank na rzecz powoda kwotę 237.734,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 maja 2022 r. do dnia zapłaty.

 

Poprzedni wpis
Prawomocna wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z Santander Bank Polska
Menu