Wygrana z Bankiem mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A. w Warszawie ustalił, że nie istnieje stosunek  prawny, wynikający z umowy kredytu hipotecznego pomiędzy naszymi klientami a BRE Bank S.A. w Warszawie. Tym samym uznał umowę za nieważną. Zasądził od mBank S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 129 469,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 października 2021 r. do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Getin Noble Bank S.A
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu