Wygrana z Bankiem mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny na posiedzeniu niejawnym sprawy
przeciwko mBankowi Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF zawarta pomiędzy BRE Bankiem, a naszym klientem jest nieważna. Zasądził od mBanku na rzecz naszego klienta kwotę 292.046,31  złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 289.206,90 złotych od 25 grudnia 2018r. do dnia zapłaty, od kwoty 2.839,41  złotych od dnia 24 maja 2022r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 307,11 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 11 081,09 franków szwajcarskich od 25 grudnia 2018r. do dnia zapłaty, od kwoty 2.226,02 franków szwajcarskich od 24 maja 2022r. do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z mBank S.A.
Menu