Wygrana z Bankiem Handlowym!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. Warszawie ustalił,
że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu pomiędzy Bankiem a naszą klientką. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 212.118,56 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 października 2021 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International 
Następny wpis
Wygrana z bankiem Bank Millennium S. A.
Menu