Wygrana z Bankiem Handlowym

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił,  że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej między naszą klientką a Bankiem. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 212.118,56 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 października 2021 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankowi Millennium S. A
Menu