Wygrana z Getin Noble Bank S.A

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu na rozprawie zdalnej sprawy przeciwko pozwanemu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie w restrukturyzacji o ustalenie i zapłatę – ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego  zawartej pomiędzy naszymi klientami  a Getin Bank S.A w Katowicach. Uznał, że umowa jest nieważna.
Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 386.147,52 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 336.476,35 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 lipca 2020 r. do dnia zapłaty.
wyrok z Getin Noble Bank Spółka  Akcyjna

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z Santander Bank Polska
Menu