Wygrana z Bankiem Getin Noble Bank S.A

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, sąd uznał umowę za nieważną. Zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty po 223.674,05 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od:
– kwoty 215.669,65 zł od dnia 10 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,
– kwoty 8.004,40 zł od dnia 16 lutego 2022 r. do dnia zapłaty.

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem mBank S.A.
Menu