Wygrana z Bankiem Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu, a zatem umowa jest nieważna.
Zasądził od pozwanego na rzecz powoda  kwotę 116.419,14 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 listopada 2020 roku do dnia 8 lipca 2022 roku.

wyrok

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Następny wpis
Jak długo zatem trzeba czekać na prawomocny wyrok w Warszawie?
Menu