Wygrana z Bankiem Deutsche Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
ustala  nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu pomiędzy Bankiem a naszymi klientami.
Zasądził od Deutsche Bank Polska S.A.  na rzecz powodów łącznie kwoty 514.467,83 zł i 57.635,99 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od obu ww. kwot od dnia 17 czerwca 2023 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Pekao S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu