Wygrana z Bankiem BPH

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Bankowi BPH spółka akcyjna z siedzibą Gdańsku uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną. Zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów kwotę 366.116,30 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok BPH

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Podpisać ugodę z Bankiem, czy walczyć w sądzie?
Menu