Wygrana z Bankiem BPH SA

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział III Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH SA w Gdańsku
ustalił nieistnienie stosunku prawnego (stwierdzenie nieważności) w postaci umowy o kredyt hipoteczny łączącej naszego klienta z Bankiem BPH SA w Gdańsku.  Zasądził od Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz klienta łącznie kwotę 117776,99 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 24 lutego 2023 r. do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Czy frankowicze powinni obawiać się roszczeń ze strony banku?
Menu