Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku  ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego tj. GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku jest nieważna.
Zasądził od pozwanego  na rzecz powódki  kwotę 465.042,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 września 2017r. do dnia zapłaty.

wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PEKAO S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Deutsche Bank Polska
Menu