Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
ustalił, że umowa kredytu, zawarta w 2005 r. pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego banku – GE Money Bank SA z siedzibą w Gdańsku jest nieważna.
Zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów kwotę 219 915,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 14 lutego 2023 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
WYROK Z Bph

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z bankiem Santander Consumer Bank
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem PKO BP
Menu