Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 22 września 2022 roku w Gdańsku  sprawy
przeciwko Bankowi BPH S.A. uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną. Zasądził od pozwanego Banku  na rzecz powodów kwotę 163.343,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 września 2020r. do dnia zapłaty.
Klient czekał na wyrok 2 lata i 3 miesiące od dnia złożenia pozwu. Powództwo zostało uwzględnione w całości.

Sprawę prowadził Mecenas Mikołaj Mak, wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem mBank S.A.
Menu