Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH S.A. uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną. Zasądził od  pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 284.223,77 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot oraz kwotę 281.185,15 zł od dnia 24 września 2020r. do dnia zapłaty i 3.038,62 zł od dnia 19 października 2021r. do dnia zapłaty.

Klient czekał na wyrok 2 lata i 7 miesięcy, ale opłacało się bo dzięki temu zapadł dla niego bardzo korzystny wyrok/

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
Sprawę prowadzi Mecenas Ewa Sadok z zespołem z naszej Kancelarii.

wyrok z bankiem BPH

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Następny wpis
Wygrana Getin Noble Bank S.A.
Menu