Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Tym samym klient został uwolniony od kredytu.
Zasądził od Banku BPH S.A.  łącznie na rzecz naszych klientów kwotę 109.887,87 złotych oraz kwotę 42.212,73 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot liczonymi od dnia 21 października 2021 roku do dnia zapłaty.

unieważnienie umowy z Bankim BPH SA

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Następny wpis
Ugoda z bankiem – czy to korzystne rozwiązanie?
Menu