Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bank BPH Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  ustalił , że umowa kredytu zawarta pomiędzy GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku naszymi klientami jest nieważna.
Zasądził od Bank BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na rzecz naszych klientów kwotę 254 119,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 9 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty.
wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Frankowicze poczekają, Sąd Najwyższy odroczył decyzję. Upadłość banku pogorszy sytuację frankowiczów.
Menu