Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku uznał, że umowa jest nieważna i  zasądził od pozwanego Banku  na rzecz powódki  kwotę 255150,18 zł  oraz kwotę 60239,39 franków szwajcarskich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.

Wyrok zapadł po niespełna 3 latach i 1 miesiącu od dnia złożenia pozwu.
Wyrok nie jest prawomocny, bankowi przysługuje apelacja.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium
Menu