Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank BPH S.A. uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważną. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów  kwotę 69.189,32 zł  oraz kwotę 29.891,69 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 września 2020 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Menu