Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
o ustalenie i zapłatę, ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.  Zasądził od pozwanego banku łącznie na rzecz powodów kwotę 450.468,89 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 marca 2022 roku do dnia zapłaty.
Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

To pokazuje, że póki co nie ma lepszej drogi na to aby uwolnić się od kredytu. Pójście do sądu to dzisiaj gwarancja możliwości uwolnienia się od kredytu.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Następny wpis
Wygrana z Santander Bank
Menu