Wygrana z Bankiem BNP Paribas Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: po rozpoznaniu sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że nie istnieje między stronami – powodami a pozwanym BNP Paribas Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego zawartej przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem Gospodarki Żywnościowej S. A. tym samym uznał umowę za nieważną.  Zasądził od pozwanego banku na rzecz powódki kwotę 93.233,71 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 lutego 2023 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 58.774,23 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 lutego 2023 roku do dnia zapłaty.
wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Prawomocna wygrana z Bankiem Santander Bank Polska
Menu