Wygrana z bankiem Bank Millennium S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Millennium S. A. sąd uznał umowę między naszym klientami a Bankiem za nieważną. Zasądził od pozwanego Banku Millennium S. A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 452.422,57  złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 kwietnia 2023 do dnia zapłaty.
wyroki

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Handlowym!
Następny wpis
Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Menu