Wygrana z Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Millennium S.A. ustalił
nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej zawartej pomiędzy powodami a Bankiem Millennium S.A. Uznał zatem umowę za nieważną i zasądził od pozwanego Bank Millennium S.A.  na rzecz powodów do ich majątku objętego wspólnością majątkową ustawową kwotę 188.745,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 5 listopada 2022 r. do dnia zapłaty.Pozew został złożony 20.11.2021 roku, zatem klient czekał rok i jeden miesiąc na wyrok w pierwszej instancji.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyrok z Bankiem Millennium S.A.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem mBank
Następny wpis
Wygrana z Getin Noble Bank
Menu